Jak obliczyć bmi

Wskaźnik BMI jest obliczany przy użyciu prostego wzoru.

Obliczanie BMI

Wskaźnik BMI określa stosunek wzrostu do wagi ciała. Oblicza się go, dzieląc wagę ciała przez kwadrat wzrostu w metrach (kg/m2).

Tradycyjny wskaźnik BMI

Wskaźnik BMI oblicza się, dzieląc wagę ciała (w kg) przez kwadrat wzrostu w metrach (kg/m2). Jest to najbardziej popularny i praktyczny wskaźnik masy ciała służący do szybkiego określania nadwagi lub niedowagi.

Aby łatwo obliczyć tradycyjny wskaźnik BMI, wystarczy dwukrotnie podzielić wagę ciała przez wysokość. Na przykład: 77 kg / 1,77 m / 1,77 m, co daje nam 24,6.

Nowy sposób obliczania wskaźnika BMI

Opinie dotyczące rzetelności tradycyjnego wskaźnika BMI są bardzo podzielone. Matematyk Nick Trefethen z Uniwersytetu Oksfordzkiego opracował nowy wzór na obliczanie wskaźnika BMI, który jego zdaniem eliminuje przekłamania wynikające z niewłaściwego użycia wzrostu.

W jego wzorze masę ciała mnoży się razy pierwiastek kwadratowy średniego wzrostu ludzkiego, tj. 1,69 m. A następnie dzieli przez wzrost do potęgi 2,5, gdyż jego zdaniem ludzie nie są dwuwymiarowi i nie można ich mierzyć wyłącznie tą miarą.

Tradycyjny wzór matematyczny

`"Wskaźnik BMI" = "Waga[kg]" / ("Długość[m]"^2)`

Nowy wzór matematyczny

`"Nowy Wskaźnik BMI" = "1,3 Waga[kg]" / ("Długość[m]"^"2,5")`

Źródła i więcej informacji
  1. Nick Trefethen: BMI
  2. BMI: Does the Body Mass Index need fixing

Może Cię zainteresować również