Kalkulator maksymalnego tętna / Obliczanie maksymalnego tętna

Maksymalne tętno można bardzo łatwo obliczyć, używając następującego wzoru: 220 – wiek.

Kalkulator maksymalnego tętna

lat

Twoje szacowane maksymalne tętno wynosi

Informacje o kalkulatorze maksymalnego tętna

Maksymalne tętno oblicza się łatwo przy użyciu wzoru 220 – wiek. Choć jest to bardzo prosta metoda, nie uwzględnia różnic między osobami, np. płci, masy ciała itd. W przypadku 95% osób rzeczywiste maksymalne tętno może się różnić o ±20 uderzeń na minutę.


Alternatywne wzory na obliczanie maksymalnego tętna

Dr. Martha Gulati et al
Badania kardiolog M. Gulati (2010 r.) wykazały, że ten najczęściej używany wzór na obliczanie maksymalnego tętna jest przeznaczony głównie dla mężczyzn. U kobiet daje on zawyżone wyniki. W trakcie tych badań zmierzono maksymalne tętno 5437 kobiet. Na podstawie ich wyników ustalono, że średnie tętno kobiet można wyznaczyć za pomocą wzoru 206 – (0,88 x wiek).

Londeree and Moeschberger
Z kolei badania przeprowadzone na Uniwersytecie Missouri-Columbia (1982 r.) wykazały, że maksymalne tętno różni się w zależności od wieku. Jego zmiany nie są jednak liniowe. Naukowcy przeprowadzający to badanie opracowali następujący wzór 206,3 – (0,711 x wiek).

Do obliczania maksymalnego tętna u sportowców prowadzących regularne treningi wykorzystuje się następujące wzory. Zostały one opracowane na podstawie badań brytyjskich, G. Whyte i inni (2008 r.).

Lekkoatleci: 202 - (0.55 x Wiek)
Lekkoatletki: 216 - (1.09 x Wiek)

Źródła i więcej informacji
  1. Wikipedia: heart rate

Może Cię zainteresować również