Kalkulator odsetek ustawowych

Kalkulator odsetek ustawowych umożliwia obliczenie kwoty odsetek należnych za opłacenie faktury po terminie, np. tydzień później.

Kalkulator odsetek ustawowych

%

Odsetki ustawowe wynoszą , gdy płatność jest opóźniona dni.

Korzystanie z kalkulatora odsetek ustawowych

W kalkulatorze odsetek ustawowych wprowadź datę (np. dzień po terminie faktury) wymagania płatności, od której rozpoczyna się obliczanie, oraz datę opłacenia faktury.

Odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe są odsetkami, które osoba zadłużona musi zapłacić, gdy płatność jest wymagana i nie zostanie opłacona w terminie wymaganym przez umowę pożyczki. Bieżąca stawka odsetek za zwłokę jest o siedem punktów procentowych wyższa niż stopa referencyjna publikowana dwa razy w roku przez Europejski Bank Centralny (ustawa fińska nr 340/2002).

Odsetki ustawowe są naliczane od dnia następującego po terminie określonym w warunkach płatności, dla których ustalono termin. Jeśli nie podano wiążącego terminu, odsetki są naliczane po 30 dniach od daty wysłania faktury wierzyciela lub dnia udostępnienia środków.

Źródła i więcej informacji
  1. Wikipedia: penalty interest
  2. Wikipedia: rzeczywista roczna stopa oprocentowani

Może Cię zainteresować również