Kalkulator daty / licznik dni od daty

Kalkulator daty ułatwia określanie liczby dni między dwiema wybranymi datami.

Kalkulator daty

Liczba dni między datami:

 • 0 dni
 • 0 godz.
 • 0 min
 • 0 dni, uwzględnianie daty końcowej

Okres przeliczony na różne jednostki

 • 0 lat
 • 0 miesiące(-y)
 • 0 tygodni(-e)
 • 0 godz.
 • 0 min
 • 0 sek.

Okres podzielony na różne jednostki

 • 0 lat
 • 0 miesiące(-y)
 • 0 tygodni(-e)
 • 0 dni
 • 0 godz.
 • 0 min

Liczba dni tygodnia dla tych dat to

Dni robocze, wolne i dni wolne wypadające w środku tygodnia

 • dni robocze (pn. – pt.)
 • dni robocze (pn. – sob.)
 • dni wolne (weekendy i święta państwowe wypadające w środku tygodnia)
 • święta państwowe wypadające w środku tygodnia

Święta państwowe

  Pamiętaj, że kalkulator uwzględnia też godziny w obliczeniach innych niż zliczanie liczby dni roboczych i wolnych. Dni robocze i wolne są liczone od roku 2011. Liczba dni roboczych jest pomniejszana o święta państwowe wypadające w środku tygodnia.

  Informacje o kalkulatorze daty

  Kalkulator daty oblicza nie tylko liczbę dni między dwiema wybranymi datami, ale również liczbę lat, miesięcy, godzin i sekund. Wyniki są wyświetlane w czytelnym formacie: lata, miesiące i dni.

  Kalkulatora możesz używać do sprawdzenia liczby dni pozostałych do, np. Wigilii lub swoich urodzin.

  Może Cię zainteresować również