Kalkulator pola, długość boków i kąt trójkąta

Kalkulator umożliwia wyznaczanie nieznanych kątów, długości boków i pola trójkąta przy użyciu trzech znanych wartości.

Kalkulator pola, długość boków i kąt trójkąta

triangle

Kalkulator pola, długość boków i kąt trójkąta

Kalkulator trójkąta umożliwia wyznaczenie nieznanych kątów, długości boków i pola trójkąta przy użyciu trzech znanych wartości.

Długości boków muszą być wyrażone w tych samych jednostkach. Na przykład nie możesz bezpośrednio rozwiązać trójkąta, jeśli wprowadzone długości boków to: 8 m, 90 cm i 2000 mm. Aby móc rozwiązać taki trójkąt, długości boków przelicz muszą być wyrażone w tych samych jednostkach.

Długości boków muszą być liczbami dodatnimi, a kąty mieścić się w zakresie od 0° do 180°.

Jeśli znane są długości trzech boków (BBB), możliwe jest jedno rozwiązanie. Rozwiązanie trójkąta jest niemożliwe, jeśli długość najdłuższego boku jest większa niż suma dwóch pozostałych boków.

Jeśli znane są dwa kąty i długość jednego boku (KBK), możliwe jest jedno rozwiązanie, o ile suma podanych kątów jest mniejsza niż 180°.

W przypadku gdy znane są długości dwóch boków i kąta między nimi (BKB), możliwe jest jedno rozwiązanie.

Kiedy znane są długości dwóch boków i kąt przeciwny do jednego z boków (BBK), rozwiązanie trójkąta może nie być możliwe albo mogą być jedno lub dwa rozwiązania.

Źródła i więcej informacji
  1. Wikipedia: trójkąt
  2. Wikipedia: twierdzenie cosinusów
  3. Wikipedia: twierdzenie sinusów