Kalkulator pola koła

Kalkulator pola koła umożliwia obliczanie pola, średnicy, obwodu lub promienia koła.

Kalkulator pola koła

Pole koła

Obwód koła `C` (długość okręgu) oblicza się przy użyciu następującego wzoru::

`C = 2pir`, gdzie `r` oznacza promień koła.

Promień koła można również wyrazić za pomocą średnicy, zastępując we wzorze `2r = d`.:

`C=pid`

Pole koła `A` oblicza się przy użyciu następującego wzoru::

circle

`A = pir^2`, gdzie `r` oznacza promień koła lub odpowiednio:

`A = pi/4d^2`, gdzie `d` oznacza średnicę koła.

Jeśli znane są średnica koła `d` oraz długość okręgu `C`, pole można obliczyć (bez liczby `pi`) za pomocą następującego wzoru.:

`A = Cd/4`


Informacje o kalkulatorze pola koła

Kalkulator pola koła umożliwia obliczanie pola, średnicy, obwodu lub promienia koła.

Źródła i więcej informacji
  1. Wikipedia: okrąg