Kalkulator objętości i pola walca

Kalkulator umożliwia obliczanie objętości i pola walca, gdy znana jest wysokość walca oraz pole jego podstawy albo promień koła będącego jego podstawą.

Kalkulator objętości i pola walca

Objętość i pole walca

Objętość walca prostego `V` oblicza się przy użyciu następującego wzoru:

`V = Ah`, gdzie `A` oznacza pole podstawy cylindra, a `h` — jego wysokość.

Jeśli promień podstawy walca jest znany::

`V = pir^2h`, gdzie `r` oznacza promień podstawy cylindra, a `h` — jego wysokość.

cylinder
Źródła i więcej informacji
  1. Wikipedia: walec (bryła)