Przelicznik liczby rzymskie

Kalkulator umożliwia łatwe przekształcanie liczb zwykłych (arabskich) na liczby rzymskie.

Przelicznik liczby rzymskie

=

Informacje o przeliczniku liczb rzymskich

Przelicznik liczb rzymskich pozwala zmieniać liczby „zwykłe” (arabskie) z zakresu od 0 do 3999 na liczby rzymskie i na odwrót.

Liczby rzymskie

Liczby rzymskie są zapisywane za pomocą liter I, V, X, L, C, D i M. Każda z tych liter odpowiada określonej wartości liczbowej. Można je łączyć ze sobą w celu zapisania dowolnej liczby. Obecnie liczby rzymskie są używane głównie do oznaczania liczb porządkowych.

LiteraWartośćImię i nazwisko
I1unus
V5quinque
X10decem
L50quinquaginta
C100centum
D500quingenti
M1000mille

W zapisie rzymskim te same znaki łączy się ze sobą, aby utworzyć liczby o wartościach między kolejnymi znakami. Przykładowo liczba dwa w zapisie rzymskim to II, a trzy — III. Można przy tym ustawiać obok siebie nie więcej niż trzy te same znaki, dlatego cztery zapisuje się jako IV. Taki zapis oznacza pięć odjąć jeden. Piątka to oczywiście V, a szóstka — VI, czyli pięć dodać jeden. Wynika to z następującej zasady: znak oznaczający mniejszą liczbę umieszczony po lewej stronie znaku oznaczającego większą liczbę odejmuje się od tego większego, a umieszczony po prawej stronie — dodaje. Rzymianie nie zawsze stosowali się do tej reguły, dlatego znane są niestandardowe zapisy, takie jak IIII (4), a nawet IIX (8). Zapis IIII jest często używany na tarczach zegarków do dziś. Poniższa lista pierwszych dziesięciu liczb pozwoli zapoznać się z zasadami zapisu tych liczb.:

 • I: jeden
 • II: dwa
 • III: trzy
 • IV: cztery
 • V: pięć
 • VI: sześć
 • VII: siedem
 • VIII: osiem
 • IX: dziewięć
 • X: dziesięć
Źródła i więcej informacji
 1. Wikipedia: rzymski system zapisywania liczb