Kalkulator objętości i pola kuli

Kalkulator umożliwia obliczanie objętości i pola kuli na podstawie promienia kuli, jej średnicy lub obwodu.

Kalkulator objętości i pola kuli

Objętość i pole kuli

Pole kuli `A` oblicza się przy użyciu następującego wzoru:

`A = 4pir^2`, gdzie `r` oznacza promień kuli.

Objętość kuli `V` oblicza się przy użyciu następującego wzoru:

`V = (4pir^3)/3`

Jeśli znane są średnica kuli `d` oraz długość okręgu `C`, pole można obliczyć (bez liczby `pi`) za pomocą następującego wzoru,:

sphere

`A=Cd`

a objętość przy użyciu następującego wzoru::

`V = (Cd^2)/6`

Źródła i więcej informacji
  1. Wikipedia: sfera