Kalkulator średniej, mediany i dominanty

Kalkulator pozwala łatwo obliczać średnią arytmetyczną, medianę i dominantę liczb.

Kalkulator średniej, mediany i dominanty

Wprowadź wszystkie liczby rozdzielone przecinkami (,). Użyj kropki (.) jako separatora dziesiętnego. Przykładowo: 4.9, 2.2, 4, 6, 6.8, 5, 6, 6.

Liczba liczb
Średnia
Mediana
Dominanta
Liczby w kolejności rosnącej

Kalkulator średniej, mediany i dominanty

Kalkulator średniej, mediany i dominanty umożliwia rozwiązywanie problemów statystycznych. Ułatwia on obliczanie średniej, mediany i dominanty. Możesz go używać do obliczania przykładowo średniej ocen ze świadectwa szkolnego.

Może Cię zainteresować również