Obliczenia procentów / Obliczanie wartości procentowej / Wzory na obliczanie procentów

Przykłady obliczeń procentów. Np. Ile wynosi 12,5% z 3135 złotych? 3135/100 x 12,5 = 391,875.

Przykłady obliczeń procentów

Ile wynosi 12,5% z 3135 złotych?
3135/100 x 12,5 = 391,875 zł

Z jakiej liczby 26% wynosi 377 złotych?
100 x 377 / 26 = 1450 zł

Jakim procentem liczby 840 jest liczba 64?
64 x 100 / 840 = 7,619...

Ile otrzymasz za sprzedaż telefonu komórkowego, jeśli został kupiony za 320 złotych, a sprzedany ze stratą 25%?
320 - (25 x 320 / 100) = 240 zł

Telefon komórkowy został sprzedany ze stratą 20%. Ile kosztował, jeśli został kupiony za 90 złotych?
90 - (20 x 90 / 100) = 72 zł

Wynagrodzenie zostało obniżone o 9%. Ile wynosi wynagrodzenie po obniżce? Wynagrodzenie przed obniżką wynosiło 25 złotych na godzinę.
(100-9) / 100 * 25 = 22,75 zł

O ile procent 500 złotych jest większe od 400 złotych?
(500 * 100 / 400) - 100 = 25 procent

O ile procent 77 złotych jest mniejsze od 115 złotych?
100 x (115-77) / 115 = 33,04... procent .

Może Cię zainteresować również